Thước cặp điện tử starrett http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com Công ty Quang Minh: Nhà cung cấp Thiết bị đo và kiểm, Tự động hóa và điều khiển, Thiết bị thí nghiệm, Thiết bị điện, Dụng cụ cầm tay, Sản phẩm chính hãng, Giá tốt nhất, Liên hệ 04.38730880 - 090.400.3848 vi Mon, 28 Sep 2020 06:41:15 +0700 QuangMinh - Netvietgroup Thước cặp điện tử Starrett 799A-12/300 http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-799a-12-300.html Thước cặp điện tử Starrett 799A-12/300
Hãng sản xuất: Starrett
Xuất xứ: Mỹ
Khoảng đo: 0-300mm/12”
Độ chia: 0.01mm
Cấp chính xác: 0.0005"
Màn hình lớn để đọc
Tự động tắt trong 5 phút
Có thể cài đặt Zero ở bất cứ vị trí nào

http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-799a-12-300.doc
http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-799a-12-300.html
http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-799a-12-300.doc
4.000.000 VND
Thước cặp điện tử Starrett 799A-12/300 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 01:48:36 +0700 http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-799a-12-300.html
Thước cặp điện tử Starrett 799AZ-24/600 http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-799az-24-600.html Thước cặp điện tử Starrett 799AZ-24/600
Hãng sản xuất: Starret
Xuất xứ: Mỹ
Khoảng đo: 0-600mm/24”
Độ chia: 0.01mm
Cấp chính xác: 0.0005"
Màn hình lớn để đọc
Tự động tắt trong 5 phút
Có thể cài đặt Zero ở bất cứ vị trí nào

http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-799az-24-600.doc
http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-799az-24-600.html
http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-799az-24-600.doc
8.500.000 VND
Thước cặp điện tử Starrett 799AZ-24/600 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 01:46:47 +0700 http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-799az-24-600.html
Thước cặp điện tử Starrett 799AZ-40/1000 http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starret-799az-401000-my-0-1000mm-40-0-01mm.html Thước cặp điện tử Starrett 799AZ-40/1000
Hãng sản xuất: Starrett
Xuất xứ: Mỹ
Khoảng đo: 0-1000mm/40”
Độ chia: 0.01mm
Cấp chính xác: 0.0005"
Màn hình lớn để đọc
Tự động tắt trong 5 phút
Có thể cài đặt Zero ở bất cứ vị trí nào

http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starret-799az-401000-my-0-1000mm-40-0-01mm.doc
http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starret-799az-401000-my-0-1000mm-40-0-01mm.html
http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starret-799az-401000-my-0-1000mm-40-0-01mm.doc
18.000.000 VND
Thước cặp điện tử Starrett 799AZ-40/1000 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 00:46:42 +0700 http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starret-799az-401000-my-0-1000mm-40-0-01mm.html
Thước cặp điện tử Starrett 798B-12/300 http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-798b-12-300.html Thước cặp điện tử Starrett 798B-12/300
Hãng sản xuất: Starrett
Xuất xứ: Mỹ
Khoảng đo: 0-300mm/12”
Độ chia: 0.01mm
Cấp chính xác: 0.0005"
Đặc tính sản phẩm:
Trọng lượng nhẹ, thiết kế gọn đẹp
Cấp đọ bảo vệ IP67 đối với chất làm mát, đất, nước, bụi.
Sản xuất theo tiêu chuẩn DIN862
Màn hình LCD lớn.
Có thể chuyển đổi qua lại giữa 2 hệ Inch/Met
Tự động tắt sao 30 phút và hiển thị lại sau khi nỏ thước
Có cổng truyền dữ liệu

http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-798b-12-300.doc
http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-798b-12-300.html
http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-798b-12-300.doc
6.600.000 VND
Thước cặp điện tử Starrett 798B-12/300 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 01:44:46 +0700 http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-798b-12-300.html
Thước cặp điện tử Starrett 798B-8/200 http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-798b-8-200.html Thước cặp điện tử Starrett 798B-8/200
Hãng sản xuất: Starrett
Xuất xứ: Mỹ
Khoảng đo: 0-200mm/8”
Độ chia: 0.01mm
Cấp chính xác: 0.0005"
Đặc tính sản phẩm:
Trọng lượng nhẹ, thiết kế gọn đẹp
Cấp đọ bảo vệ IP67 đối với chất làm mát, đất, nước, bụi.
Sản xuất theo tiêu chuẩn DIN862
Màn hình LCD lớn.
Có thể chuyển đổi qua lại giữa 2 hệ Inch/Met
Tự động tắt sao 30 phút và hiển thị lại sau khi nỏ thước
Có cổng truyền dữ liệu

http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-798b-8-200.doc
http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-798b-8-200.html
http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-798b-8-200.doc
4.100.000 VND
Thước cặp điện tử Starrett 798B-8/200 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 01:42:48 +0700 http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-798b-8-200.html
Thước cặp điện tử Starrett 798B-6/150 http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-798b-6-150.html Thước cặp điện tử Starrett 798B-6/150
Hãng sản xuất: Starret
Xuất xứ: Mỹ
Khoảng đo: 0-150mm/6”
Độ chia: 0.01mm
Cấp chính xác: 0.0005"
 
Trọng lượng nhẹ, thiết kế gọn đẹp
Cấp đọ bảo vệ IP67 đối với chất làm mát, đất, nước, bụi.
Sản xuất theo tiêu chuẩn DIN862
Màn hình LCD lớn.
Có thể chuyển đổi qua lại giữa 2 hệ Inch/Met
Tự động tắt sau 30 phút và hiển thị lại sau khi nỏ thước
Có cổng truyền dữ liệu

http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-798b-6-150.doc
http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-798b-6-150.html
http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-798b-6-150.doc
3.500.000 VND
Thước cặp điện tử Starrett 798B-6/150 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 01:41:04 +0700 http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-798b-6-150.html
Thước cặp điện tử Starrett 799A-6/150 http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-799a-6-150.html Thước cặp điện tử Starrett 799A-6/150
Hãng sản xuất: Starrett
Xuất xứ: Mỹ
Khoảng đo: 0-150mm/6”
Màn hình lớn để đọc
Tự động tắt trong 5 phút
Có thể cafi đặt Zero ở bất cứ vị trí nào

http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-799a-6-150.doc
http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-799a-6-150.html
http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-799a-6-150.doc
2.200.000 VND
Thước cặp điện tử Starrett 799A-6/150 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 01:52:48 +0700 http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-799a-6-150.html
Thước cặp điện tử Starrett 799A-8/200 http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-799a-8-200.html Thước cặp điện tử Starrett 799A-8/200
Hãng sản xuất: Starrett
Xuất xứ: Mỹ
Khoảng đo: 0-200mm/8”
Độ chia: 0.01mm
Cấp chính xác: 0.0005"
Màn hình lớn để đọc
Tự động tắt trong 5 phút
Có thể cafi đặt Zero ở bất cứ vị trí nào

http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-799a-8-200.doc
http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-799a-8-200.html
http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-799a-8-200.doc
2.700.000 VND
Thước cặp điện tử Starrett 799A-8/200 ]]>
Fri, 19 Oct 2012 01:50:41 +0700 http://thuoccapdientu-starrett.sieuthithietbido.com/thuoc-cap-dien-tu-starrett-799a-8-200.html